Servei jurídics oferts per:

93 872 35 67 CAST / ENG


Honoraris i tarifes divorci express

Honoraris i tarifes

Els preus que s’ofereixen en aquesta web per la tramitació de la separació o divorci express de mutu acord, engloben els honoraris d’advocat, els del Procurador del partit judicial que correspongui, i l’IVA.

Preu estàndard: 500 €

Oferim una tarifa reduïda pels casos de separació o divorci quan no hi hagi fills menors ni béns a repartir. En aquest cas el preu total és de 350 € IVA i Procurador inclosos.

SENSE “DES DE...”, SENSE SORPRESES. MÀXIMA TRANSPARÈNCIA.

Els Honoraris d’advocat inclouen:

  • Lliurament d’un formulari adaptat a les característiques de cada cas concret i assessorament escrit per a poder-lo omplir correctament.
  • Redacció del Conveni Regulador d’acord amb les dades personals i circumstàncies indicades pels clients, i en el seu cas, el Pla de Parentalitat.
  • Redacció de la demanda judicial de separació o divorci i assessorament processal durant la seva tramitació, i fins a l’obtenció de la corresponent Sentència de separació o divorci i la seva inscripció al Registre Civil.

Divorci online

Tens dubtes?

Sol·licita més informació

Si té qualsevol tipus de dubte sobre el funcionament del nostre servei, contacti amb nosaltres: